Forside

Kære medlemmer.
Corona-situationen – Aflysning af arrangementer
Efter at Danmark nu åbner igen lidt efter lidt, har bestyrelsen drøftet situationen i relation til
vores arrangementer.
Da alt tyder på, at vi kan forvente en mindre stigning i antal smittede, har vi valgt at fortsætte
den forsigtige linje og holde igen med at mødes. Vi har derfor besluttet af aflyse de
resterende arrangementer i forårssæsonen, dvs.:
 Naturturen med Bo Storm
 Besøget hos Orskov Yard
 Sommerudflugten
 Tirsdagsmøderne
De medlemmer, der har tilmeldt sig de tre arrangementer vil blive kontaktet af et medlem af
bestyrelsen og vil efter oplysning om kontonummer få tilbagebetalt de penge, der er indbetalt.
Generalforsamlingen er udsat på ubestemt tid, og ny dato vil blive oplyst senere.
Der er dog også gode nyheder. Vi har fået besked fra Lauritzen Fonden om, at vi har fået
bevilget vores sidste tilskud, som også denne gang er på kr. 80.000, og da vi nu har aflyst en
del arrangementer, betyder det, at vi vil have mulighed for at fortsætte vores aktiviteter et
stykke ind i 2021
Pas fortsat godt på jer selv og hinanden, så vi kan komme godt igennem – til alt bliver mere
normalt igen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Besøgstællere
Besucherzähler
Besøgstællere