Brev fra Formand Jens Lyngby Hansen

Kære medlemmer og familie.
Endelig kan vi igen begynde at se fremad og lægge planer for nye oplevelser, efter snart halvandet
års nedlukning. Jeg håber inderligt, at I alle er kommet godt igennem tiden med Corona, både helbredsmæssigt men også socialt.
Bestyrelsen har i et par uger arbejdet med det sidste program i vores forening, og jeg synes, at vi i
den grad slutter med manér, og vi er stolte over at offentliggøre resultatet.
For god ordens skyld starter vi med den udskudte generalforsamling, som skulle have været afholdt
i 2020. Det bliver, som vi også annoncerede dengang, med en ekstraordinær generalforsamling efter den ordinære kun med det ene punkt, nemlig lukning af foreningen.
Som noget nyt har vi besluttet, at der både er en tidligste og sidste tilmeldingsdato ved størstedelen
af vores arrangementer. Det er indført for at give alle medlemmer lige mulighed for at tilmelde sig,
og det er nødvendigt, at I alle overholder dette. Ellers er det samme måde at tilmelde sig på som
tidligere (se program og tilmeldingsslip).
For ikke at lave for mange arrangementer hen over efteråret, har vi besluttet, at vi som tidligere år
friholder december, men til gengæld laver vi mindst to arrangementer i 2022 – og hvis økonomien
tillader det, kommer der nok også et tredje tilbud i foråret 2022. Derfor er det vigtigt, at I holder jer
orienteret på vores hjemmeside og på opslagstavlen i Det Gule Palæ, hvis det bliver muligt at bruge
de sidste penge på en ekstra sidste oplevelse. Tilmelding og betaling for disse arrangementer i 2022
skal ske i 2021, idet vi skal afregne med alle, inden kassen lukkes og foreningen formelt nedlægges
ved årets udgang.
Jeg forventer at vi hen over efteråret får styr på de sidste detaljer omkring nedlukningen af foreningen. Det Gule Palæ er opsagt pr. 31. december 2021, og værktøj og maskiner fra vores værksted er
afhændet til Fonden Tordenskiold, så det sidste, der mangler, er en aftale om, hvad der skal ske
med de sidste ejendele i Palæet.
Hermed vil jeg gerne ønske jer alle og jeres familie en rigtig god sommer og på gensyn til mange
gode fælles oplevelser hen over efteråret og lidt ind i det nye år.

Med venlig hilsen
NETVÆRK DANYARD
Jens Lyngby Hansen
Formand