Tilmelding arrangementer

Tilmelding
Bemærk ændringer vedr. tilmelding:
Tilmelding sker fremover til:
Mogens Kaae på m.kaae@live.dk / 2441 1737 eller
Helge Thomsen hjt1939@webspeed.dk / 2750 7703.
Man kan også tilmelde sig på tirsdagsmøderne eller lægge kuponen i postkassen ved ”DetGule Palæ”
Man kan tidligst tilmelde sig tirsdag den 23. januar. Alle tilmeldinger er bindende.
Hvis der er max. deltagerantal gælder ”Først til mølle”-princippet.
Betaling:
Betaling kan ske via netbank til Netværk Danyards konto i Spar Nord Bank:
Reg.nr. 9006 – Kontonr. 4560908275
Hvis du ikke har netbank, kan du betale i Spar Nord Bank. Bed om, at beløbet indsættes på Netværk Danyards konto. Husk at oplyse: Dit navn, antal deltagere og arrangementets navn.
Du kan også betale på tirsdagsmøderne i Det gule Palæ.
Hvis du har spørgsmål vedr. betaling, så kontakt Frede på 64 65 17 89 / 31 90 04 89 frede@tordenskiold.dk.